OSNOVNA ŠKOLA ZA

DJECU 21. STOLJEĆA

Želiš li postati dio našeg tima?

A. S. Neill (1883. – 1973.):

"Intelekt će se razviti, ako su emocije slobodne!"

C. Freinet (1896. – 1966.):

"Suočeni smo sa nezainteresiranošću učenika i besmislenim lekcijama u udžbenicima! Moramo ukinuti odvojenost škole i života te poticati ih na samostalno organiziranje rada. Važan je odgoj kroz samostalan rad i suradnju, samoregulirano učenje kroz traganje i eksperimentiranje, učenje kroz uspjeh i potvrdu."

Nova škola je privatna osnovna škola koja djeluje u skladu s kurikulumom i nastavnim planom i programom kojeg donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH  prema alternativnom modelu slobodnog demokratskog obrazovanja. Član smo European Democratic Education Community – Europske zajednice demokratskog obrazovanja (EUDEC-a).

Posjetite nas i otkrijte Novu školu već danas!

Irijanda Birin

Profesorica njemačkog i talijanskog jezika
Montessori pedagog

Martina Čretni

Učiteljica razredne nastave
Montessori pedagog

Daria Mazić

Učiteljica razredne nastave

Ema Tunuković

Učiteljica razredne nastave

Marija Potiha

Učiteljica razredne nastave

Tomislav Uršić

Učitelj engleskog jezika

Sanja Mihoci Jelkovac

Učiteljica ručnog rada

Tatjana Oreški

Učiteljica keramike