OSNOVNA ŠKOLA ZA

DJECU 21. STOLJEĆA

Prijave za 1. razred 2021./2022. u tijeku

A. S. Neill (1883. – 1973.):

"Intelekt će se razviti, ako su emocije slobodne!"

C. Freinet (1896. – 1966.):

"Suočeni smo sa nezainteresiranošću učenika i besmislenim lekcijama u udžbenicima! Moramo ukinuti odvojenost škole i života te poticati ih na samostalno organiziranje rada. Važan je odgoj kroz samostalan rad i suradnju, samoregulirano učenje kroz traganje i eksperimentiranje, učenje kroz uspjeh i potvrdu."

Nova škola je privatna osnovna škola koja djeluje u skladu s kurikulumom i nastavnim planom i programom kojeg donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH  prema alternativnom modelu slobodnog demokratskog obrazovanja. Član smo European Democratic Education Community – Europske zajednice demokratskog obrazovanja (EUDEC-a).

Posjetite nas i otkrijte Novu školu već danas!

Irijanda Birin

Profesorica njemačkog i talijanskog jezika
Montessori pedagog

Martina Čretni

Učiteljica razredne nastave
Montessori pedagog