"Ne možemo učiti dijete kako biti umjetnik, ali mu možemo pomoći da samo razvije oko koje vidi, ruku koja sluša i dušu koja osjeća."

Maria Montessori