Važni dokumenti

Statut škole

Školski kalendar 2023./2024.

Kućni red

Kurikulum

GPIP škole

Odluka o odabiru udžbenika u razrednoj nastavi za školsku godinu 2023/2024.

Dopis o upisu djece u prvi razred

Obavijest o upisu djece u prvi razred - Ispostava Samobor

Obavijest o pregledu djece - Ispostava Samobor

Zakon o udžbenicima

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zamolba za izostanak s nastave

Protokol komuniciranja putem elektroničke pošte

Godišnji ZPPI

Obavijest o ishodu natječajnog postupka