"Ne možemo učiti dijete kako biti umjetnik, ali mu možemo pomoći da samo razvije oko koje vidi, ruku koja sluša i dušu koja osjeća."

Maria Montessori 

Hoće li moje dijete u Novoj školi biti motivirano i željno znanja?

Za učenje je odlučujuća motivacija, ona koja dolazi iz samog čovjeka (intrizična motivacija). Nova škola uređena je prilagođavajući se današnjim potrebama djeteta i opskrbljena je mnoštvom raznih materijala (Montessori materijali, materijali koje su razvili i izradili učitelji škole i razni drugi didaktički materijali) koji u djetetu pobuđuju zanimanje i motivaciju za novim znanjem. Naši učitelji su dodatno educirani, u koraku su s današnjim potrebama djeteta i u koraku s vremenom. Izleti, projekti te različita predavanja i prezentacije omogućuju djeci da se posvete novim i zanimljivim temama. Tako motiviranom djetetu omogućujemo  samostalan odabir  vremena i način učenja.

Ocjenjuje li se u Novoj školi?

U prva četiri razreda osnovne škole dijete se tijekom godine ne ocjenjuje brojčano, već se formativno prati. Od učitelja mentora dijete svakodnevno dobiva povratne informacije o svom radu i napretku. Kao u državnim školama, na kraju školske godine svaki učenik dobiva svjedodžbu koju propisuje Ministarstvo RH u kojoj su ocjene izražene brojčano.

Od petog do osmog razreda djeca se ocjenjuju brojčano.

Imaju li djeca domaće zadaće?

Domaćih zadaća nema!

Smatramo da dijete, koje provodi 6-8 sati u školi, sve dnevne zadatke uspije tamo napraviti. U školi ima odgovarajuće materijale koje su mu za to potrebni a koje kod kuće nema. Kao podršku ima učitelja/mentora koji je za to educiran. Zato djeca Nove škole nemaju potrebe za školskim torbama jer knjige i bilježnice ostaju u školi.

Smatramo da se djeca kod kuće moraju igrati, družiti se roditeljima, obitelji, prijateljima, baviti se hobijima!

Koje strane jezike djeca uče u Novoj školi i od kada?

Engleski i njemački od 1. razreda.

Nudimo i  talijanski i španjolski kutak s raznim materijalima koji služi samo za upoznavanje djeteta s tim jezicima.

Ukoliko dijete pokazuje velik interes za talijanski ili španjolski jezik u višim razredima, organizirat će se tečaj.

Što je „Tiho čitanje“?

Vrijeme koje dijete odabire za mir i samostalno čitanje u tišini.

Što je „Jutarnji krug“?

Priprema i planiranje za novi radni dan u krugu sa svojim vršnjacima i učiteljem.

Što je „Prezentacija“?

Upoznavanje učenika s novim gradivom.

Što je „Mala mapa“?

Malu mapu izrađuje učitelj/mentor za svako dijete individualno. U mapi učitelj upisuje sve zadatke koje dijete mora izvršiti kako bi zadovoljilo ishode jednog tematskog ciklusa. Način, materijal, vrijeme i mjesto gdje će izvršavati zadatke, dijete samostalno određuje. Poštujemo djetetovu osobnost, interese, sposobnosti i vještine, i temeljem toga izrađujemo Malu mapu.

Što je „Kreativni boravak“?

To je produženi boravak u kojem se održavaju aktivnosti koje slijede svaki dan od 14:00 – 16:00 sati:

likovna umjetnost • književnost • strani jezik • glazba i ples • društvene igre • kazalište i film • keramika • ručni rad • domaćinstvo • vrtlarenje • informatika • tehnički • sport

Ima li u Novoj školi fiksni raspored sati kao u državnim školama? Traje li jedan školski sat 45 minuta?

Ne. Vidi „Dan u Novoj školi“

Kako se nosite s nasiljem u školi?

U školi nastojimo stvoriti klimu bez stresa i napetosti. U Novoj školi je svatko prihvaćen upravo onakav kakav jest. Svatko može pronaći svoje mjesto u školi koje mu najbolje odgovara za rad i igru. Dijete može raditi samostalno ili u grupama. Pregledan prostor škole, prostrane i ugodne prostorije, vrt i priroda oko škole nude upravo u tu svrhu velik izbor. Zbog toga se u Novoj školi osjeća mir i sigurnost! 

Ako dođe do rasprave, nesuglasica, rješavamo ih mirno. Dajemo si puno vremena za takve situacije i puno razgovaramo o tome sa djecom. U rješavanje sukoba ili nesuglasica, ako je potrebno, može se uključiti i veći broj djece. Cilj nam je razviti kod djece empatiju i osjećaj odgovornosti, osjećaj pripadnosti i prihvaćanja različitosti.

Učimo ih da ne prosuđuju, već da promatraju, razmisle i o tome mirno i argumentirano razgovaraju.

Nova škola nema pedagoških mjera. Djeca i svi zaposlenici škole (Vijeće) na početku školske godine zajedničkom raspravom (Veliki sastanak) sastavljaju kućni red.

Hoće li moje dijete dovoljno naučiti u Novoj školi?

Što to zapravo znači „dovoljno naučiti“? Dovoljno od čega? Dovoljno za što?

Čovjek uči od prvog dana svog života. To je životni proces koji nikada ne prestaje! Svatko od nas uči cijeli život, svaki dan, stječe iskustva i time obogaćuje svoj život. Ukoliko griješimo, ispravljamo. Ako mislimo da nismo pogriješili, zadovoljni smo i sretni, gradimo i učimo dalje.

Zar mislite da nakon završenog školovanja (škole, fakulteta) znamo sve o životu? Zar mislite da znamo odgovore na sva pitanja?

Budućnost ne možemo predvidjeti. Ona je pred nama kao veliki izazov. Nikako ne znamo što nas očekuje i što točno moramo naučiti za budućnost.

Ono što djeca Nove škole sigurno nauče jest:

 • da ostanu otvorena prema svemu što ih okružuje i da ostanu znatiželjna
 • da kritički razmišljaju i djeluju
 • da samostalno ili u grupi planiraju i djeluju 
 • da ravnopravno sudjeluju u donošenju odluka 
 • da budu motivirana i aktivna i da kao takva djeluju na svoju zajednicu
 • da razviju osjećaj empatije i solidarnosti
 • da nauče rješavati razne konfliktne ili neugodne situacije argumentiranim razgovorom
Mogu li upisati svoje dijete iz neke druge državne škole u Novu školu?

Svako dijete se može upisati u Novu školu ukoliko ima mjesta u dotičnom razredu.

Djetetu se omogućuje, nakon razgovora s roditeljem,  hospitacija u školi tjedan dana.

Na taj način se djetetu omogućuje upoznavanje s načinom rada Nove škole i daje mogućnost da samostalno odluči želi li se upisati u našu školu.

Kako mogu svoje dijete predbilježiti/upisati u Novu školu?

Pošaljite nam upit i sve podatke djeteta na našu e-mail adresu info@novaskola.hr 

Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku i pozvati na razgovor.

 • Želite li upisati dijete u 1. razred naše Škole, potrebno je prvo obaviti testiranje u područnoj školi (prema mjestu stanovanja) i pregled kod školskog liječnika (prema mjestu stanovanja) te nakon toga doći na razgovor (roditelji) i testiranje (dijete) u Školu. 
 • Za upis u svaki sljedeći razred osnovne škole potrebne su svjedodžbe o završenim razredima
 • Upisno područje Nove škole nije ograničeno.

Upisna dokumentacija:

 • domovnica
 • rodni list
 • ispunjeni školski obrasci
 • 1 mala fotografija
 • potvrda o obavljenom pregledu za školu
 • motivacijsko pismo
Kolika je cijena školarine za jednu školsku godinu?

Školarina za jednu školsku godinu iznosi 32.000,00 kn.

Plaćanje je moguće: 

 1. 10 rata (3.200,00 kn/mjesečno)
 2. 12 rata (2670,00 kn/mjesečno)
 3. Za drugo dijete (brat, sestra) odobravamo 5% popust.

Ukoliko nakon razgovora s roditeljem i testiranjem djeteta Nova škola odobrava upis djeteta u Novu školu, roditelj je za upisninu obavezan uplatiti 3.200,00 kn/2.670,00 kn što se računa kao uplaćena prva rata školarine.

Ukoliko se roditelj odluči za prvi model plaćanja (10 rata/3.200,00 kn mjesečno), prva rata se uplaćuje pri upisu, a druga rata u rujnu 2018.. Svaka sljedeća rata uplaćuje se 10-tog u tekućem mjesecu.

Ukoliko se roditelj odluči za drugi model plaćanja (12 rata/2.670,00 kn mjesečno), prva rata se uplaćuje pri upisu, a druga rata u kolovozu 2018.. Svaka sljedeća rata uplaćuje se 10-tog u tekućem mjesecu.

Sve rate se uplaćuju najkasnije do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec. Za sve zakašnjele uplate obračunavat će se zatezne kamate sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Što sve obuhvaća školarina?

Školarina obuhvaća:

 • nastavu i kreativni boravak od 7:30 – 16.00
 • topli obrok (ručak)
 • dva strana jezika od prvog razreda (engleski i njemački)
 • kreativni boravak koji obuhvaća sve aktivnosti iz točke 9.

Školarina ne obuhvaća izlete i ulaznice (muzej, kazalište, kino, …)

Što je s praznicima?

Nova škola ima školski kalendar koje propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH. Shodno tome su praznici u Novoj školi identični kao u svim državnim školama RH.

Organizira li Nova škola nastavu izvan prostora škole? (+izleti)

Tijekom dana se dio nastave može izvoditi na otvorenom, u vrtu škole, u prirodi, u gradu, na selu, u šumi, ovisno o temi koja se obrađuje.

Također se planiraju poludnevni, cjelodnevni ili višednevni izleti prema temama.

Radno vrijeme škole?

Škola je otvorena radnim danom od ponedjeljka do petka od 7:30 – 16:00 sati.

Subotom i nedjeljom, praznicima koje propisuje Ministarstvo RH škola je zatvorena.

UPISI U TIJEKU